home


facebook
linked in
you-tube
onderwater


Welkom bij PottiDiving

"Be the legend in diving"
DAN

Dive Medicine for Divers, level 1, 2, 3


Dive Medicine for Divers, level 1, 2, 3Dive Medicine for Divers is voor mensen die geïnteresseerd zijn in het beter begrijpen van duikfysiologie en duikveiligheid. Het omvat onderwerpen die normaliter niet aan bod komen tijdens de duikopleiding, zoals fitness voor duiken, veiligheidsplanning, allergische reacties en verplichtingen en consequenties voor hulpverleners. De modulaire benadering biedt een aantal lesonderwerpen en besprekingen aan, gegeven door een DAN instructor, samen met videofragmenten en aanvullende zelfstudie informatie.

Na afronding van alle onderdelen van het programma hebben de duikers de verschillende basis eerstehulpvaardigheden geleerd om een gewonde duiker te kunnen beoordelen en hulp te verlenen. Ze kennen manieren om duikongevallen te voorkomen en hoe ze moeten reageren wanneer er zich toch een voordoet. Het is ten zeerste aan te raden om tijdens of na deze cursus duikgerelateerde eerstehulpcursussen te volgen.

Programmadoel

Het programma is bedoeld om duikers te informeren over wat er gebeurt bij een duiknoodgeval en hoe duiken invloed heeft op hun lichaam. Het biedt een raamwerk om geïnteresseerde duikers een reeks onderwerpen te onderwijzen die gewoonlijk niet in duikopleidingen aan bod komen.

Leerdoelen
Na het afronden van de onderdelen van het opleidingsprogramma begrijpen duikers de verschillende vaardigheden die te maken hebben met het beoordelen van en eerstehulp verlenen aan een gewonde duiker. Ze hebben ook een beter begrip van hoe duikongevallen te voorkomen en begrijpen hoe ze moeten reageren als er zich een voordoet.
Volgende onderwerpen worden ondermeer behandeld: fitheid om te duiken, veiligheidsplanning en basis fysieke onderzoeken,meer info over decompressieongeval, barotrauma en materiaal gerelateerde veiligheidszaken, gasvergiftigingen, verdrinking, oorbarotrauma. Het omvat ook het leren van vaardigheden zoals het opnemen van de bloeddruk, het gebruik van een otoscoop en het gebruik van een EpiPen in het geval van een ernstige allergische reactie.

Cursuskosten

€ 149,-  per level, incl. lesmateriaal, brevetpas en certificaat.
Of totaal pakket level 1, 2, en 3 voor € 400,-.
Dive Medicine for Divers, level 1, 2, 3 2


© 2014-2023 Pottidiving.com Algemene voorwaarden